Min blogglista

Min blogglista

Skaftáreldarna 1783-1784

Laki och Lakagigar (Laki-kratrarna) och “Móðuharðindin”

Åren 1783 -1784 inträffade ett av de största vulkanutbrotten i världen i historisk tid. Då bildades de s.k. Lakagigarnir eller Laki-kratrarna. Det är en 25 km lång rad av kratrar i en vulkanspricka mellan Vatnajökull och Mýrdalsjökull. Kratrarna är nu fridlysta.
Utbrottet inleddes på pingstsöndagen den 8 juni 1783 och pågick till februari 1784. I utbrottet bildades ca 135 kratrar.
Lavan som rann ut från utbrottet täcker ca 580 kvadratkilometer stort område väster om Vatnajökull och väster, norr och öster om staden Kirkjubæjarklaustur. Volymen av lavan har beräknats till 12 - 14 kubikkilometer.
Effekterna av utbrottet blev förödande för Island och kanske också i Europa. Vintern som följde var en vargavinter i hela Europa, men särskilt på Island. 75% av boskapen dog och över 10.000 personer avled som en följd av utbrottet, främst p.g.a. hungersnöd. Nöden som följde efter utbrottet kallas på isländska “Móðuharðindin”. “Móða” betyder “dis” och namnet kan översättas som “nöden p.g.a. diset”. Det sägs att vulkanaskan hade effekter vida i Europa och Amerika. Medeltemperaturen lär ha sjunkit med en halv grad p.g.a. vulkanaskan och det finns de som hävdar att naturkatastrofen skapade missväxt och oro i Frankrike och att den franska revolutionen kunde ha utlösts bl.a. av vulkanutbrottet på Island.

Eldmässan
I sammanhanget är det spännande att nämna “Eldklärken” Jón Steingrímsson, som var präst vid Prestbakki (invid Kirkjubæjarklaustur) vid tiden för utbrottet.
Utbrottet, som började på pingstsöndagen den 8 juni, var mycket dramatiskt i inledningsfasen och flere gårdar blev under lavan. Söndagen den 20 juli 1783 höll han den omtalade “Eldmässan” i kyrkan på Prestbakki. Lavafloden hade då närmat sig Kirkjubæjarklaustur och man såg inte annat än att lavan skulle flöda in över samhället. Som genom ett under stoppade då lavafloden någon kilometer väster om samhället och det må kanske vara tack vare Jón Steingrímssons mässa den dagen.
Än i dag kan vi se kanten av lavafältet där som lavan stoppade 1783.
Vulkanutbrottet fortsatte dock ännu ett drygt halvår till februari 1784, men lär ha minskat i styrka efter juli 1783.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar