Min blogglista

Min blogglista

Reykjavik

Reykjaviks rådhus
Historia
Ingólfur Arnarson, den förste bosättaren, kom till Island ca år 870 till det sydöstra hörnet “Ingólfshöfði”, sökte sig västerut och bosatte sig där som nuvarande Reykjavik nu är. Han kallade viken “rökviken” eller Reykjavik. Han såg antagligen vattenånga stiga upp från de heta källorna på Reykjaviknäset.
Hans bostad låg där stadens centrum nu är vid “Aðalstræti”, huvudgatan. Utgrävningar pågår på den plats där man antar att hans boställe var. Man har kommit fram till att han byggde sitt hus där år 871 +/- 2 år.
Reykjavik var ett litet samhälle under flere århundraden och fick sina stadsrättigheter den 18 augusti 1786. Då var innevånarantalet inte mera än 167 (hela Island 38.363). Biskopskyrkan Skálholt var kulturellt och administrativt centrum på Island ända fram till 1802, då ärkebiskopen placeras i Reykjavik.

Stjórnarráðshuset (Regeringens officiella byggnad) byggdes på 1760-talet, först som fängelse och användes sedan som kontor för statens ämbetsmän. Domkyrkan byggdes 1788-96, Alltingshuset 1880-81 och gymnasieskolan (Latinskolan) byggdes 1844-46.
Idag är staden en modern stad, ja man kan säga en världsmetropol. Här har många internationella möten ägt rum. Det mest kända är mötet mellan Reagan och Gorbatjov 1986, som kan sägas vara ett av de första stegen från det kalla kriget och till den utveckling som ledde till Sovjetstatens fall och grundandet av de nya staterna bakom järnridån.
Sevärdheter och värt att veta om huvudtadsregionenLäs mera om kommunerna i huvudtadsregionen genom att klicka på de understreckade namnen här nedanför. Huvudstaden består av sju kommuner: Reykjavik, Kopavogur, Garðabær, Hafnarfjörður, Alftanes (Bessastaðir), Seltjarnarnes, Mosfellsbær. Som huvudstad är Reykjavik säte för Alltinget (parlamentet), regering och central statsförvaltning, Domkyrka. I staden finns två universitet, Háskóli Íslands (Islands universitet) med många olika fakulteter, Háskólinn í Reykjavík (Reykjaviks högskola, som är en handelshögskola).
Presidentens residens ligger vid Bessastaðir rätt utanför huvudstaden.
Hela staden värms upp med fjärrvärme, som kommer från flere ställen. Några djupa (ca 3000 m) borrhål finns inne i staden, t.ex. vid Laugarnes. I Mosfellsbær borrades efter hetvatten på 1950-talet och det pumpades till Reykjavik i långa kulvertledningar. Sedan 1980-talet kommer en stor del av varmvattnet och elströmmen från dalen vid Nesjavellir, där det finns ett s.k. superhett vatten (vatten som är mer än 200 gr. C på 1000 m djup. Det förångas när det kommer upp till ytan och normalt lufttryck och ångan kan då driva ångturbiner för elproduktion och därefter används det varma spillvattnet för uppvärmningsvatten).
År 2007 startades ett motsvarande värmekraftverk vid Hellisheiði, som också ligger på den vulkaniskt aktiva zonen och använder s.k. superhett vatten.
Genom stadens östra delar rinner Elliðarárnar, där stadens första vattenkraftverk finns. Älven är också laxälv, så det är möjligt att fånga lax inne i huvudstaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar